ХЕТ-ЈН-88/23П Услуге обавезног и каско осигурања новонабављених возила. (поновљени поступак)

ХЕТ-ЈН-88/23П Услуге обавезног и каско осигурања новонабављених возила. (поновљени поступак)

Одлука о избору најповољнијег понуђача