ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА ЗА АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ