Извјештај о реализацији уговора за децембар 2018. годину