Извјештај о реализацији Уговора за децембар 2020. године