Извјештај о реализацији Уговора за фебруар 2020. године