Извјештај о реализацији уговора за јун 2019. године