Извјештај о реализацији уговора за јун 2022. године