Извјештај о реализацији уговора за мај 2019. године