Извјештај о реализацији Уговора за мај 2020. године