Извјештај о реализацији Уговора за мјесец актобар 2020. године