Извјештај о реализацији Уговора за мјесец новембар 2021. године