Извјештај о реализацији Уговора за мјесец септембар 2021. године