Извјештај о реализацији Уговора за октобар 2022. године