Извјештај о реализацији Уговора за септембар 2022. године