Одржавање базена у власништву ХЕТ-а

Одржавање базена у власништву ХЕТ-а

Одлука о избору најповољнијег понуђача