ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МАЈ 2024. ГОДИНЕ