Учешће на семинару „48. Међународна конференција о коришћењу и заштит вода“

Учешће на семинару „48. Међународна конференција о коришћењу и заштит вода“

Одлука о избору најповољнијег понуђача