Учешће на семинару „53. Конгрес о климатизацији, гријању и хлађењу КГХ“

Учешће на семинару „53. Конгрес о климатизацији, гријању и хлађењу КГХ“

Одлука о избору најповољнијег понуђача