Учешће на семинару „Јавне набавке“

Учешће на семинару „Јавне набавке“
Одлука о избору најповољнијег понуђача