Учешће на семинару „Канцеларијско, архивско и електронско пословање“

Учешће на семинару „Канцеларијско, архивско и електронско пословање“

Одлука о избору најповољнијег понуђача