Учешће на семинару „Курс посебне едукације (хигијенски минимум)“

Учешће на семинару „Курс посебне едукације (хигијенски минимум)“

Одлука о избору најповољнијег понуђача