Учешће на семинару „Транзиција на ISO 45001 Систем менаџмента безбједношћу и здрављем на раду

Учешће на семинару „Транзиција на ISO 45001 Систем менаџмента безбједношћу и здрављем на раду

Одлука о избору најповољнијег понуђача