het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Радови на доводном каналу ХЕ Чапљина

Радови на доводном каналу ХЕ Чапљина изводе се у циљу обезбјеђивања примарне вододрживости корита. Након вишегодишње експлоатације и посљедица ратних дејстава, приступило се редовном инвестиционом одржавању канала на потезу од СТ 5+000,00 (почетак бетонског корита) до СТ 41+716,00 (ентитетска граница у Поповом пољу). Извођачи радова су „Бејат плус“ д.о.о. и „Апис“ д.о.о. из Требиња. Уговор је потписан 07.11.2016. године.

Рок извођења радова је 365 дана. Укупна вриједност уговора је 687.052,23 КМ (без ПДВ-а). У финансијском смислу до сада је реализовано 19% уговора.  Циљ реализације Уговора – посла је заштитити подлокане сидрене зидове корита и обезбиједити њихову стабилност, успоставити предвиђени протицај кроз бетонско корито, урадити сервисни пут десне обале и обезбиједити несметан приступ и интервенцију на оштећењима, онемогућити велике губитке воде из бетонског корита.

У току су главни радови на градилишту: машинско и ручно сјечење шибља, нивелисање сервисног пута десне обале, штемање оштећених спојница и њихово санирање до СТ cca 19 + 500,00.