het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Канал кроз фатничко поље

Извођачи радова на каналу кроз Фатничко поље су „ИНTEГРAЛ ИНЖИЊEРИНГ“ a.д. – Лакташи и „ПРИЈЕДОР ПУТЕВИ“ a.д. – Приједор. Укупна вриједност уговора износи 8.025.222,92 КМ (са ПДВ-ом). Фатнички канал почиње са стационажом 0+212,00 на крају компензационог базена, а завршава се на крају изведеног тунела Дабар – Фатница са стационажом 2+789,14 у Фатничком пољу.

Фатнички канал је подијељен у двије дионице:

– Дионица 1 од СТ 0+212,00 до СТ 2+298,18 је димензионисана на протицај Qmах=121,50 m3/s који представља максимални капацитет тунела Фатница –Билећа, у условима кад је изведена бетонска облога дуж цијеле трасе тунела и максималних успора у Фатничком пољу. Попречни пресјек канала је трапезног облика са ширином дна канала од B = 10 m и нагибом косина 1:1.5. Предвиђена је армирано-бетонска облога дебљине 20 cm.

– Дионица 2 од СТ 2+298,18 до СТ 2+789,14 је димензионисана на протицај Qmах=93,00 m3/s који представља максимални капацитет тунела Дабар-Фатница, у условима кад је изведена бетонска облога дуж цијеле трасе тунела и максималних успора у Дабарском пољу. Попречни пресјек канала је трапезног облика са нагибом косина 1:1.5.

Досадашња укупна финансијска реализација уговора износи око 23,30 % уговора.

Радови се не одвијају у складу са динамичким планом због учесталих поплава у пољу, До сада су изведени земљани радови на ископу канала у дужини од 2596,6 m (од СТ 0+190,05 до СТ 2+786,64), радови на бетонирању облоге канала на дужини од cca 210 m (од СТ 0+190,05 до СТ 0+400,00), као и радови на монтажи АБ моста.