het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Олимпијски базен Требиње

Иницијативу за изградњу објекта Олимпијског базена у Требињу инвеститор, МХ ЕРС ЗП „Хидроелектране на Tребишњици“ а.д. Требиње, је покренуо почетком априлa 2010. године. Локација намијењена за изградњу oвог објекта налази се у оквиру спортско-рекреационог центра „Бање“.

У току су припремни радови на рашчишћавању локације. Уговорени рок за извођење радова је 580 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Пројектом је предвиђена могућност фазне изградње. Уговорени износ за изградњу овог објекта је око 8,8 милиона КМ без ПДВ-а (прва фаза). У наредној фази предвиђа се набавка и уградња преосталих уређаја и опреме.

Извођач радова је конзорцијум фирми „Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи – Интегра инжењеринг д.о.о. Бања Лука – Херц Градња доо Билећа“.

Укупне димензије објекта су око 55×107 m, спратности По+Пр+1 (подрум+приземље+спрат). Укупна корисна површина објекта износи око 10 000 m2.

Од планираних садржаја у комплексу, у приземљу објекта су два базена, већи олимпијских димензија 50×25 m, дубине 2,2 m и базен за распливавање (рекреациони базен) димензија 25×10 m, дубине 2,2 m. Поред ова два базена, у склопу овог објекта предвиђена је изградња и компензационог базена, као и других садржаја (свлачионица, теретана, гардероба, просторија за судије-делегате, конференцијске сале у објекту, ресторана, мокрих чворова, сауне, хоризонталне и вертикалне комуникације, унутрашње/подземне гараже и вањског/надземног паркинга, вањског уређења и других неопходних садржаја).