het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Реализација пројекта „ревитализација и модернизација хидроелектране Требиње 1-„POWER 3“

Реализација пројекта „Ревитализација и модернизација Хидроелектране Требиње 1“, као најважнијег објекта у Систему Хидроелектрана на Требишњици, у сарадњи са КфW њемачком развојном банком, започела је средином 2001. године.  Овај пројекат се реализује у три фазе, а у оквиру свеобухватног Пројекта реконструкције електро енергетског сектора „ПОWЕР 3″

Фаза 1 – Уговор са КфW-ом за ову фазу је потписан 08. јуна 2001. године. Вриједност уговора је 4,0 милиона тадашњих ДМ. У оквиру ове фазе је реализована замјена система управљања и побудних система. Уговор је успјешно завршен, а извођач радова је била фирма „АББ“, Манхајм, Њемачка.

Фаза 2 – Уговор са КфW-ом за ову фазу је потписан 08. јуна 2001. године. Вриједност уговора је 4,0 милиона тадашњих ДМ. У оквиру ове фазе је реализована замјм за ову фазу је потписан 07. 12. 2004. године. Вриједност уговора је 5,11 милиона евра. У овој фази је предвиђена замјена примарне опреме подијељене у два лота: – лот 1 – замјена машинске опреме – извођач радова је била фирма “Гоша Монтажа”, Србија – уговор је успјешно завршен, и
– лот 2 – замјена електро опреме – извођач радова била је фирма “Цонсортиум Сиеменс”, Беч, Аустрија – уговор је успјешно завршен.

Претходне двије фазе уговора са КфW њемачком развојном банком су биле на донаторској основи за Владу РС, а кредит од Владе РС за “ХЕ на Требишњици”.

Фаза 3 – Ова фаза је наставак „Пројекта ревитализације ХЕ Требиње 1“.
Влада Републике Српске је 23.04.2010. године донијела „Одлуку о давању сагласности на кредитно задужење за ревитализацију Фазе 3 пројекта“, чиме је овај пројекат постао оперативан.

Ова фаза је предвиђена као комбиновано кредитно-донаторско финансирање на сљедећи начин:
4,00 милиона евра донација Владе Њемачке,
6,00 милиона евра обезбијеђених од КфW банке на кредитном основу и
1,12 милиона евра као властито учешће ХЕТ-а за реализацију ове фазе.

У члану 2. Кредитног, финансијског и пројектног споразума за Фазу 3 је дефинисано сљедеће: „Република Српска ће усмјерити средства ПЕА-у (ХЕТ-у) према засебном кредитном и финансијском споразуму…“, што значи да кредитно задужење пада на терет Хидроелектрана на Требишњици.
Отплата кредита је предвиђена у 24 једнаке полугодишње рате од којих прва доспијева шест мјесеци након спремности за реализацију пројекта, али најкасније 30.12.2016.

Пројекат је потписан од стране КфW-а, Министарства финансија и трезора БиХ, ХЕТ-а и одобрен је од Владе Републике Српске 06.12.2012.
Ускоро се очекује и потписивање од Министарства финансија Републике Српске чиме би почела реализација ове фазе уговора.

Детаљнији опис послова по појединим фазама:

 1. Пројекат „ПОWЕР 3“ – Фаза 1
  У овој фази пројекта, која је трајала од 2001. до 2004. године, успјешно је завршено инсталисање и пуштање у рад два система:
  – дигитални систем управљања (ДЦС) и
  – побудни системи.Извођач радова је била фирма „АББ“ Манхајм, Њемачка.

  Износ уговора је био 2.404.180 евра.

  Финансирање овог пројекта је донација од КфW њемачке банке Влади Републике Српске, а кредит ХЕТ-у од Владе Републике Српске.

 2. Пројекат „ПОWЕР 3“ – Фаза 2
  Овај пројекат је подијељен на двије подфазе:
  – подфаза А, гдје је извршено тестирање опреме која је предмет пројекта, а у циљу дефинисања приоритета и обима радова за ову фазу ревитализације ХЕ Требиње 1.
  – подфаза Б, тј. физичка реализација ревитализационих радова.
  Ова подфаза је подијељена на два лота:
  Лот 1 – замјена машинске опреме и
  Лот 2 – замјена електро опреме.Лот 1 – замјена машинске опреме
  Извођач радова за машинску опрему је била „Гоша Монтажа“, Велика Плана, Србија. Уговор је потписан 16.02.2010. године на износ од 986.497,00 евра. Извођач је успјешно завршио уговорне радове на инсталисању и пуштању у рад сва три помоћна система и то:
  – расхладни систем генератора
  – дренажни систем и
  – систем компримираног ваздуха.

Лот 2 – замјена електро опреме
Уговор за Лот 2 „Замјена трансформатора и компонената постројења“ је потписан 07.12.2011. године са понуђачем “Цонсортиум Сиеменс”, Беч, Аустрија на износ од 4.232.842,00 евра.
Завршени су сви радови по овом лоту и то:
– инсталисање и пуштање у рад енергетских трансформатора 68 МВА
– замјена 35 кВ постројења
– замјена 14,4 кВ постројења (генераторски прекидачи и Иц-лимитер) и
– замјена дијела 220 кВ постројења (струјних трансформатора, напонских трансформатора и одводника пренапона).
Извођач радова је била фирма „АББ“ Манхајм, Њемачка.
Износ уговора је био 2.404.180 евра.
Финансирање овог пројекта је донација од КфW њемачке банке Влади Републике Српске, а кредит ХЕТ-у од Владе Републике Српске.

3. Пројекат „ПОWЕР 3“ – Фаза 3
Оквирни обим радова фазе 3 пројекта се састоји од ревитализације генератора бр. 1 и 2 и турбина бр. 1 и 2, као и неопходних консултантских услуга.
Након потписивања уговора од свих релевантних страна, тј. почетка реализације фазе 3 пројекта, ХЕТ и КфW ће заједно извршити тендерисање и избор консултантске фирме, а наредни корак би био дефинисање детаљног пројектног задатка од стране ХЕТ-а и новоизабране консултантске фирме.

Након тога би услиједило тендерисање и склапање појединачних уговора за претходно дефинисане ревитализационе радове.
Претходне двије фазе пројекта су у потпуности успјешно заврешене и новоинсталисана опрема беспријекорно функционише.

Циљ комплетног Пројекта „ПОWЕР 3“ – „Ревитализација и модернизација Хидроелектране Требиње 1“ је продужење животног вијека „ХЕ Требиње 1“ за најмање 20 година.

Аутор прилога:
Видо Павловић, дипл. инж.