Канал кроз Фатничко поље

Фатнички канал почиње са стационажом 0+212,00 на крају компензационог базена, а завршава се на крају изведеног тунела Дабар – Фатница са стационажом 2+789,14 у Фатничком пољу.

Фатнички канал је подијељен у двије дионице: прва од СТ 0+212,00 до СТ 2+298,18 је димензионисана на протицај 121,50 m2/s који представља максимални капацитет тунела Фатница –Билећа, у условима кад је изведена бетонска облога дуж цијеле трасе тунела и максималних успора у Фатничком пољу  и другa од СТ 2+298,18 до СТ 2+789,14, која је димензионисана на протицај 93,00 m3/s који представља максимални капацитет тунела Дабар-Фатница, у условима кад је изведена бетонска облога дуж цијеле трасе тунела и максималних успора у Дабарском пољу.

Извођачи радова на каналу кроз Фатничко поље су „ИНTEГРAЛ ИНЖИЊEРИНГ“ a.д. – Лакташи и „ПРИЈЕДОР ПУТЕВИ“ a.д. – Приједор. Укупна вриједност Уговора износи 8.025.222,92 КМ (са ПДВ-ом). Досадашња укупна финансијска реализација Уговора износи око 23,30 % уговора.

Радови се не одвијају у складу са динамичким планом због учесталих поплава у пољу. До 2017. године су изведени земљани радови на ископу канала у дужини од 2596,6 m, радови на бетонирању облоге канала у дужини од cca 210 m, као и радови на монтажи АБ моста.

Подаци о пројекту

„Интеграл Инжињеринг“ a.д. – Лакташи и „Приједор Путеви“ a.д. – Приједор

8.025.222,92 КМ (са ПДВ-ом)

ab-img
ab-img
ab-img