Канал (тунел) за одводњавање вода Билећког поља

Поплаве које периодично погађају поједина билећка насеља представљају велику пријетњу за људе и материјална добра. Реализацијом пројекта одводњавања Билећког поља ризици од поплава ће се елиминисати, биће омогућено сигурније и успјешније управљање акумулацијама система, a  Билећа ће добити отворени водоток.

Пројектом је предвиђена изградња сљедећих објекaта: система отворених бетонских канала са припадајућим објектима (двије таложнице, пропуст, мост и аквадукт) укупне дужине око 2 km; зацијевљене галерије пречника 1 m дужине 300 m са припадајућом таложницом и вертикалним шахтом и тунела Дубоки До – акумулација Билећа са припадајућим објектима укупне дужине 2000 m.

Издавањем рјешења за грађење од стране надлежног органа Општине Билећа и склапањем Уговора о градњи са фирмом Интеграл Инжењеринг а.д. Лакташи 08.09.2014. реализација овог пројекта званично је почела. Вриједност Уговора је 7.632.290,93 КМ без ПДВ-а. До почетка 2017. године финансијски је реализовано: 1.544.783,68 КМ (без ПДВ-а) или 20,24 % Уговора.

У досадашњем периоду извођени су радови на ископу тунела одводњавања Билећког поља као и изградњи подграде. Радови су успорени због неповољне геолошке средине, процјеђивања, мале дебљине надслоја (плитки тунел) и сталног усклађивања технологије грађења условима терена (редуковано минирање због негативних утицаја на домаћинства и друге стамбене објекте), редукованог ангажовања извођача радова и краткотрајних прекида радова због неповољних временских услова.

Реализација радова на изградњи канала и пратећих објеката у Билећком пољу још није почела због неријешених имовинско-правних односа. Тренутно се врши исплата за експроприсано земљиште сукцесивно рјешавању предмета из осигураних депозитних средстава за ову намјену.

Подаци о пројекту

Интеграл Инжењеринг а.д. Лакташи

7.632.290,93 КМ без ПДВ-а

ab-img
ab-img