Радови на доводном каналу ХЕ Чапљина

Радови на доводном каналу ХЕ Чапљина изводе се у циљу обезбјеђивања примарне вододрживости корита. Након вишегодишње експлоатације и посљедица ратних дејстава, приступило се редовном инвестиционом одржавању канала на потезу од СТ 5+000,00 (почетак бетонског корита) до СТ 41+716,00 (ентитетска граница у Поповом пољу).

Извођачи радова су „Бејат плус“ д.о.о. и „Апис“ д.о.о. из Требиња са којима је Уговор о градњи потписан 07.11.2016. године. Укупна вриједност Уговора је 687.052,23 КМ (без ПДВ-а), а рок извођења радова 365 дана.. У финансијском смислу до сада је реализовано 19% Уговора.

Реализацијом Уговора биће заштићени подлокани сидрени зидови корита и обезбијеђена њихова стабилност, успоставиће се предвиђени протицај кроз бетонско корито, урађени сервисни пут десне обале, обезбијеђен несметан приступ и санирана оштећења и онемогућицени велики губици воде из бетонског корита.

У току су главни радови на градилишту: машинско и ручно сјечење шибља, нивелисање сервисног пута десне обале, штемање оштећених спојница и њихово санирање до СТ cca 19 + 500,00.

Подаци о пројекту

„Бејат плус“ д.о.о. и „Апис“ д.о.о. из Требиња

687.052,23 КМ (без ПДВ-а)

365 дана

ab-img