Етички кодекс

На основу члановa 5. став 1., 19. и 26. став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Срспке“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. став 1. тачка 6. и члана 123. став 1. тачка 3) Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, је на годишњој сједници одржаној дана 28.12.2018. године, донијела Одлуку о усвајању Етичког кодекса Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

Етички кодекс ПДФ