Управа предузећа

team-img
Извршни директор за производњу и техничке послове
Илија Таминџија, дипл. инж. ел.
team-img
Извршни директор за управљање системом
Милан Митровић, дипл. инж. ел.
team-img
Извршни директор за организационо-правне и опште послове
Милан Ковач, дипл. правник
team-img
Извршни директор за економско-финансијске послове
Слободан Чомић, дипл. екон.