Сертификација

Сертификација

Добивеним сертификатима за стандарде: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, SRPS ISO/IEC 27001 : 2014 и SRPS ISO 45001 : 2018 ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње наставиће се са активностима на побољшању интегрисаног система менаџмента и његовом даљем развоју што ће бити један од приоритетних циљева.