Одлуке и закључци 5. (пете) ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке и закључке које је донијела и усвојила Скупштина акционара на 5. (петој) ванредној сједници можете преузети  овдје .