Записник са 7. (седме) ванредна сједница Скупштине акционара

Овјерене Записник  са 7. (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 15. фебруара 2013. године, можете преузети  овдје .