Обавјештење акционарима о исплати дивиденде

Обавјештавају се акционари МХ„ЕРС“ МП а.д. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Обала Луке Вукаловића бр. 2, који су на дан 04.11.2013. године били власници акција, да ће на основу Одлуке Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње бр: СА-5904-РГ/6 од 04.10.2013. године о расподјели нераспоређене добити из ранијег периода, исплата дивиденде започети 18.11.2013. године.

Укупан износ дивиденде у новцу који се распоређује износи 7.413.295,00 КМ, а дивиденда у новцу по једној акцији износи 0,019247103 КМ.

Позивају се сви акционари да на адресу ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње,Обала Луке Вукаловића бр. 2, доставе податке (документацију) неопходне за уплату дивиденде и то:


ПРАВНА ЛИЦА

-овјерену копију уписа у судски регистар, 
-податке о матичном броју,
– податак о жиро-рачуну за исплату припадајуће дивиденде.


ФИЗИЧКА ЛИЦА

-захтјев за исплату дивиденде

(у захтјеву обавезно навести матични број и број текућег рачуна на који ће се уплатити припадајућа дивиденда).


Провјеру статуса са даном пресјека и остале информације везане за исплату дивиденде, акционари могу извршити у просторијама МХ„ЕРС“ МП а.д.ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Обала Луке Вукаловића бр. 2, или на бројеве телефона: 059/278-173 (Анкица Барзут), 059/278-128 (Раде Бокоњић), а од 18.11.2013. године и на телефон 059/260-125