Записник са 9. (девете) ванредне сједнице Скупштине акционара

Записник  са 9. (девете) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 03. фебруара 2014. године, можете преузети  овдје .