Записник са 10. (десете) ванредне сједнице Скупштине акционара

Записник  са 10. (десете) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 25. априла 2014. године, можете преузети  овдје .