Записник са 12. (дванаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара

Записник  са 12. (дванаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 04. јула 2014. године, можете преузети  овдје .