Исплата дивиденди за 2013. годину

Обавјештавају се акционари МХ „ЕРС“ МП а.д. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње који су на дан 16.09.2014. године били власници акција да ће на основу  Одлуке Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ број: СА-5293-РГ/8 одржане 26.08.2014. године започети са исплатом дивиденде из добити за 2013. годину дана 03.10.2014. године.


Укупан износ дивиденде у новцу који се распоређује акционарима износи 10.114.573,00 КМ а дивиденда у новцу по једној акцији износи 0,0262604185566615 КМ и исплаћује се у складу са важећим законским прописима Републике Српске.


Идентификација акционара ће се извршити на основу исправа на којима подаци морају одговарати подацима у Извјештају Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске, књига акционара, са пресјеком стања на дан 16.09.2014. године.


Позивају се сви акционари да на адресу МХ „ЕРС“ МП а.д. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“, Обала Луке Вукаловића бр.2, 89101 Требиње, доставе Захтјев за исплату дивиденде и потребну документацију.
Образац Захтјева за исплату дивиденде је саставни дио овог обавјештења.


Провјеру статуса са даном пресјека и остале информације везане за исплату дивиденде, акционари могу извршити у просторијама  МХ „ЕРС“ МП а.д. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње,Обала Луке Вукаловића бр.2,  или на бројеве телефона: 059/278-173 (Анкица Барзут), 059/278-128 (Раде Бокоњић), а од 13.10.2014. године и на телефон 059/260-125 од 9-14 и од 15-19 часова.


Ово Обавјештење ће бити објављено у дневним новинама Глас Српске, на wеб страници www.blberza.com  и www.het.ba.

 Директор                   
     Гордан Мишељић, дипл.инж.маш.

Прилози:

Захтјев за исплату дивиденде за правна лица преко брокерске куће

Захтјев за исплату дивиденде за правна лица

Захтјев за исплату дивиденде за физичка лица преко брокерске куће

Захтјев за исплату дивиденде за физичка лица