Записник са 13. (тринаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара

Записник  са 13. (тринаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 22. јануара 2015. године, можете преузети  овдје .