Записник са 14. (четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара

Записник  са 14.(четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 25. фебруара 2015. године, можете преузети  овдје .