Одлуке 15. (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара

Одлуке  које је усвојила Скупштина акционара на 15. ванредној сједници одржаној 12. јуна 2015. године можете преузети  овдје .