Записник са 15. (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара (2)

Записник  са 15. (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 12. јуна 2015. године, можете преузети  овдје .