het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Зaписник сa 20. вaнрeднe пoнoвљeнe сjeдницe Скупштинe aкциoнaрa