Завршен редовни годишњи ремонт на постројењима ХЕ Требиње I и ХЕ Требиње II

Редовни годишњи ремонт постројења ХЕ Требиње I и ХЕ Требиње II, завршен је у предвиђеном року, према усвојеном плану радова. Радови на ХЕ Требиње I извођени су у периоду од 15. маја до 21. јуна, а на ХЕ Требиње II од 12. до 26. јуна. У склопу ремонта извршена је контрола и мјерење опреме и постројења.

Руководилац техничког сектора ХЕ Требиње I, Никола Тубић, објаснио је ток радова у постројењу:
„Електрана је првих шест дана ремонта била у безнапонском стању, када није испоручивана електрична енергија електроенергетском систему Републике Српске. У том периоду извођени су радови на 14,4 и 220-киловолтним постројењима, као и на системима заједничким за сва три агрегата. По завршетку овог дијела посла вршен је ремонт сва три агрегата, тако да су у сваком моменту два агрегата била на располагању електроенергетском систему“.

Већину ремонтних радова изводили су радници Хидроелектрана на Требишњици, док су радове на испитивању и санацији радних кола турбина на агрегатима, као и испитивање система електричних заштита и прекидача на далеководима радили спољни извођачи.