Завршен приступни тунел „Стражевица“

Радови на приступном тунелу „Стражевица“, једном од кључних објеката у систему Горњих Хоризоната,  су завршени.  Грађевинци су прокопали 652 метра приступног тунела „Стражевица“ и тако дошли до трасе главног доводног тунела. Радови су званично почели 1. септембра 2016. године, а прва бушотина изведена је 29. септембра. Извођачи су често наилазили на подземне воде, нарочито у зимском периоду, које су правиле проблеме при извођењу радова. Међутим, уз добру организацију, упорност и стручну радну снагу све препреке су успјешно савладане без великих кашњења, наглашавају у предузећу ХЕ „Дабар“.

Након завршетка тунела „Стражевица“ приступило се ископу главног тунела. Његова дужина је око 12 km, а ископ се сада врши са три нападне тачке. Тренутно је ископано око 400 m главног тунела, а рок за завршетак радова је четири године и шест мјесеци.