Једна од најлошијих година у историји ХЕТ-а узрокована екстремном сушом и лошом хидролошком ситуацијом

Хидроелектаране на Требишњици се због незапамћено лоше хидролошке ситуације суочавају са најтежом годином од свог оснивања. Остварена производња електричне енергије у првих седам мјесеци 2017. године износи тек 50% планиране производње за овај временски период.

Неповољна хидролошка ситуација од половине 2016. године пренијела се у 2017. Дотоци у акумулацију Билећа, у последњих девет мјесеци, дупло су мањи од вишегодишњег просјека за исти период, а кота Билећког језера је и поред најрационалнијег коришћења воде за 10m нижа од планиране.  Рад на ниским котама условљава мању искористивост хидропотенцијала и знатне губитке у производњи у односу на рад при котама блиским планираним.

Узимајући у обзир тренутно испуњење плана производње, хидролошку ситуацију  на подручју слива ријеке Требишњице и пројекције дотока и производње за  наредни период са сигурношћу се може рећи да ће енергетско-економски резултати производње за цијелу 2017. годину бити јако лоши.

Управа ХЕТ-а се нада да ће се хидролошка ситуација поправити и акумулацијa напунити до краја године, како би се са повољним стањем ушло у 2018. годину.