het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Завршени санациони радови на доводном каналу за ПХЕ Чапљина

У периоду од 07.11.2016. године до 05.12.2017. године извршени су свеобухватни санациони радови на доводном каналу за ПХЕ Чапљина. Осим повремених поправки локалног карактера, на овом објекту од његове изградње 1974. до 2016. године није вршено инвестиционо улагање.

Константна експлоатација као и наведено одржавање, посебно у ратном и поратном периоду ( 1992 – 1995, када су настале значајне деструкције у кориту, као и од 1995 – 2016 године) довела је овај објекат у стање које је захтијевало свеобухватне санационе радове значајне инвестиционе вриједности како би се исти привео својим основним намјенама.

Циљ ових радова био је: обезбјеђивање примарне вододрживости, повећање пропусне моћи и обезбјеђивање капацитета објекта за трансфер инсталисаних протока и производњу електричне струје, отклањање уских грла чиме је повећана његова укупна пропусна моћ и смањен ризик од плављења обрадивих пољопривредних површина, смањење губитака воде из корита које је могуће користити за потребе наводњавања и поштовање обавеза прописаних водопривредном дозволом. Поред овога извршена је санација и пробој приступних и сервисних путева уз корито, како би се осигурала несметана комуникација и обезбиједили услови за извођење редовног текућег одржавања, као и чишћење и стављање у функцију армирано-бетонских појила за стоку и њихова пренамјена за потребе противпожарне заштите. Извршени су и други радови секундарног значаја, заштита фундамента и стабилности споменика техничке културе (долапа/кола за наводњавање) и чишћење објекта и одвоз смећа.

Извођачи радова, чија је укупна вриједност износила око 690 000 КМ без ПДВ-а, били су конзорцијум домаћих фирми, „Бејат плус“ д.о.о. Требиње и „Апис“ д.о.о. Требиње. Санациони радови изведени су од почетка бетонског корита (ст. 5+000,00 m) до ентитетске границе (ст. 41+716,00 m).

Подијели на мрежама...