Извјештај о реализацији уговора за септембар 2018. године