het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

САНАЦИЈА БАЗЕНА БРЕГОВИ

Инвеститор: ЗП ‟ Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње
Извођач:  „АБВ СИСТЕМ“ Д.о.о. – Требиње
Вриједност инвестиције: 298.252,95 КМ
Уговорени рок: 60 дана
Надзор над реализацијом радова: Служба грађевинског надзора ХЕТ-а

Кратак опис радова:

Бетонска шкољка базена Брегови је изграђена 1980. године и обухвата површину цца 7.800,00 m2 (огледала воде). Запремина базена износи 11.000,00 m3, а просјечна дубина је 1,75 m. У предметни објекат од његове изградње до данас, осим текућег одржавања (чишћења и уређења зелених површина), није вршено инвестиционо одржавање. Током вишедеценијске експлоатације дошло је до појаве пукотина и ерозије бетонске облоге, деформације дилатација и спојница, односно до оштећења која могу проузроковати и повреде купача.

Овим Уговором, на основу претходно урађеног елабората санационих радова урађена је санација бетонских површина, изграђени су дренажни шахтови, санација АБ зида до шеталишта. Претходно су извршени одговарајући припремни радови на пражњењу и чишћењу базена од суспендованог талога. Припремне радове су извршили Служба цивилне заштите ‟Хет-а“ и Ватрогасна јединица Требиње. Поред санационих радова изграђена су степеништа на мјестима уласка/изласка из базена, урађене су нове клупе, засађена хортикултура у међупростор клупа (жардињере), расвјета, тушеви, бојење ограде.

 

Подијели на мрежама...